Paramedische natuurgeneeskundige consults

Aan de hand van de vraag van de cliënt, wordt er volgens de vijf natuurgerichte principes gekeken naar een behandelplan.

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is. De voedingsplannen kunnen dus ook een onderdeel vormen van de paramedische natuurgeneeskundige consults. Ik werk hier met creatieve therapie, wandelcoaching en voedingsdeskundigheid en vanaf oktober 2019 met Bach bloesemtherapie.

Holistisch

Holistische benadering

Gezondheid ondersteunend

Niet schadelijk voor de gezondheid

Milieuvriendelijk

Niet schadelijk voor het milieu

Vanuit eigen kracht

Zelfherstellend vermogen verhogend

Get in touch now

Kom volledig in balans en neem vandaag nog contact op voor meer informatie of om u in te schrijven via de e-mail of per telefoon.